راز برخورد شهاب سنگ قدیمی ترین پرندگان

راز: برخورد شهاب سنگ قدیمی ترین پرندگان آمریکا پرنده زندگی میلیون محققان برخورد انقراض

لهستان، روسیه را بزرگترین دشمن خود می‌داند

به گزارش ایسنا، ماتئوش موراویتسکی در نشست جهانی اقتصاد در داووس گفت: ما باید خود را جهت مقابله با روسیه در صورت تهاجم به اوکراین آماده کنیم، این می تو..

ادامه مطلب